Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne situacije u Šapcu, izdaje

 

 UPOZORENJE


POŠTUJTE ZAKON I TIME SPREČITE POŽARE
NA OTVORENOM PROSTORU I ŠUMSKE POŽARE ! 

Usled klimatskih promena i nepažnje građana, broj požara se drastično uvećava. Požari na otvorenom prostoru i šumski požari uzrokuju uništavanje čitavog ekosistema i nanose neprocenjive ekološke i materijalne štete. Najčešći uzročnik šumskih požara je čovek – u preko 95 % slučajeva. Spaljivanje obala i biljnih ostataka na njivama smanjuje prinose. 

UPOZORAVAMO GRAĐANE DA JE ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA
ZABRANJENO SPALJIVANJE NA OTVORENOM  PROSTORU !!!

 

Izvod iz Zakona o zaštiti od požara  „Službeni glasnik RS“, br. 111/2009 i 20/2015

III MERE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 50.

Zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.Lice koje je radnjama iz stava 1. ovog člana izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom. 

Član 71.

Građanin koji primeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili primeti požar dužan je da ukloni opasnost, odnosno da ugasi požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugog. Ako građanin ne može sam da ugasi požar, dužan je da o tome bez odlaganja obavesti najbližu vatrogasnu jedinicu, odnosno policijsku stanicu.

VI KAZNENE ODREDBE

Član 84.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako spaljuje ostatke strnih useva, smeće i biljne ostatke na otvorenom prostoru

Nadzor nad primenom Zakona o zaštiti od požara vrši Minisratstvo unutrašnjih poslova. U cilju suzbijanja pojave spaljivanja na otvorenom prostoru, svi požari biće ispitani a počinioci procesuirani. Inspektori su ovlašćeni da pokrenu postupak za utvrđivanje odgovornosti lica koja su izazvala požar. 

Bliže informacije možete dobiti 24 časa dnevno na  telefon 1985 – Operativni centar Šabac

 

MENJAJMO LOŠE NAVIKE

SPREČIMO POŽARE, LJUDSKE ŽRTVE I MATERIJALNU ŠTETU!