Мали Зворник, 17.01.2019. године

На основу Члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима Јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.

Захтев за давање сагласности>>>