Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број:820-33/1
Дана: 12.10.2020.година
Мали Зворник

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на седници одржаној дана 12.10.2020. године Општински штаб за ванредне ситуације донео је следећи

ЗАКЉУЧАК

I

Апелује се грађанима на територији општине Мали Зворник да се придржавају мера заштите које је прописала Влада Републике Србије, а ради сузбијања и спречавања ширења вируса КОВИД 19.

II

Закључак објавити на званичној страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, ср