Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 13.07.2022. године донео је Закључак којим се задужује Електродистрибуција, пословница Мали Зворник, да достави списак планираних радова на трафостаницама и  податак о стању нисконапонске мреже на територији општине Мали Зворник.

Закључак 820-20/9 од 13.07.2022. године