Мали Зворник, 23.06.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-1216
Дана: 23.06.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у складу са донетом Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник, Штаб за ванредне ситуације, на ванредној седници одржаној 23.06.2020. године донео је 

ЗАКЉУЧАК

I 

Упућује се обавештење грађанима општине Мали Зворник да се захтев за процену настале штете од поплава подноси Општинској управи општине Мали Зворник.

II

Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

III 

Закључак доставити команданту ШВС, председнику општине Зорану Јевтићу, Маризели Андрић, начелнику Општинске управе општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.