Мали Зворник, 30.06.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-1258/1
Дана: 30.06.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације на ванредној седници, одржаној 30.06.2020. године, донео је

ЗАКЉУЧАК

I

Задужује се ОУ општине Мали Зворник да набави 3 сушача за потребе исушивања поплављених објеката у поплави од 22.06.2020. године. 

II 

За потребе хитних интервенција у поплавама, као резерва,  дати ватрогасно-спасилачкој јединици Мали Зворник 2000 врећа за пуњење песком. 

III 

Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

IV

Закључак доставити Маризели Андрић – начелнику Општинске управе општине Мали Зворник, ватрогасно-спасилачкој јединици Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.