Мали Зворник, 30.06.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-1258/2
Дана: 30.06.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације на ванредној седници, одржаној 30.06.2020. године, донео је

ЗАКЉУЧАК

I

Због присуства вируса „Корона 19“ и даље опасности од ширења заразе, у циљу њеног сузбијања и спречавања ширења, предстојеће манифестације „Сомовијада 2020“ и „Регата“ одржати без концерта естрадних уметника, са циљем спречавања окупљања већег броја људи на једном месту.

II

При реализацији наведених манифестација поштовати мере Владе које су на снази, или које ће бити донете, везане за  COVID 19.

III

Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

IV

Закључак доставити  Маризели Андрић – начелнику Општинске управе општине Мали Зворник, Младену Перићу – председнику Организационог одбора манифестација.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.