Мали Зворник, 08.07.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-1318/1
Дана: 08.07.2020.године
Мали Зворник 

          На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 08.07.2020. године донео је 

ЗАКЉУЧАК

I

Због присуства вируса “Корона19“ и даље опасности од ширења заразе, у циљу њеног сузбијања и спречавања ширења, предстојећа манифестација „Дрина је смисао живота“, одлаже се за месец август 2020. године

II

Закључак  објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник. 

III 

Закључак доставити Маризели Андрић – начелнику Општинске управе општине Мали Зворник, Младену Перић –председнику Организационог одбора манифестације.                                                           

                                        КОМАДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
                                                          Зоран Јевтић, с.р.