Мали Зворник, 16.07.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-1362/1
Дана: 16.07.2020.године
Мали Зворник 

На основу члана 43. став 1. Тачка 7.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 (“Службени гласник РС“, број 66/20, 93/20 и 94/20), Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 16.07.2020.године,  донео је

ЗАКЉУЧАК

  1. Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник због елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID, а ради даљег спровођења превентивних мера заштите безбедности и заштите живота и здравља становништва, предлаже председнику општине Мали Зворник да донесе  одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник.
  2. Закључак доставити: Председнику општине и архиви.                                                     

                                        КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
                                                          Зоран Јевтић, с.р.