Мали Зворник, 16.07.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-1362/3
Дана: 16.07.2020.године
Мали Зворник 

На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 16.07.2020. године донео је

ЗАКЉУЧАК

1.    Због погоршања епидемиолошке ситуације ради присуства вируса COVID 19 и опасности од даљег ширења заразе, као и ради проглашења ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник, манифестација “Дрина је смисао живота“ неће бити одржана ове године.

2.    Закључак  објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

                                        КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
                                                          Зоран Јевтић, с.р.