Мали Зворник, 16.07.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-1362/4
Дана: 16.07.2020.године
Мали Зворник 

На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 16.07.2020. године донео је

ЗАКЉУЧАК

1. Предлаже се саобраћајном инспектору Општинске управе општине Мали Зворник да донесе решење да се улица поред Дома здравља Мали Зворник, где се налази КОВИД амбуланта, прогласи за једносмерну и да се у тој улици забрани паркирање аутомобила.

2. Предлаже се стручним службама Општинске управе општине Мали Зворник да у складу са законом изнађу могућност за набавку саобраћајне сигнализације за обележавање улице из тачке 1. Овог закључка. 

3. Закључак  објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

                                        КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

                                                          Зоран Јевтић, с.р.