Мали Зворник, 16.07.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-1362/5
Дана: 16.07.2020.године
Мали Зворник 

На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 16.07.2020. године донео је

ЗАКЉУЧАК

1. Одобрава се набавка заштитних маски, рукавица и других заштитних средстава, у циљу приступања примени посебних мера заштите становништва од заразних болести, а ради  сузбијања и спречавања ширења вируса КОВИД 19.

2. Закључак  објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

                                        КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

                                                          Зоран Јевтић, с.р.