Мали Зворник, 17.07.2020. године

Република СрбијаОпштина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-1362/6
Дана: 16.07.2020.године
Мали Зворник 

 

На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 16.07.2020. године донео је

ЗАКЉУЧАК

  1. Покреће се процедура за изградњу тенде на уласку у Ковид амбуланту у Дому здравља “Мали Зворник“ у Малом Зворнику у дужини од 12 м, ширине 1,8 м, у циљу предузимања мера како би се улаз у Ковид амбуланту физички одвојио и обезбедио.  
  2. Задужују се стручне службе Дома здравља “Мали Зворник“ Мали Зворник да у складу са законом спроведу процедуру за изградњу тенде из тачке 1. овог закључка. 
  3. Закључак објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник. 
  4. Закључак доставити: Дому здравља “Мали Зворник“ Мали Зворник, служби буџета и архиви.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, с.р.