На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на седници одржаној дана 07.06.2022.године Општински штаб за ванредне ситуације донео је  следећи

ЗАКЉУЧАК

I

Апелује се на становништво са територије општине Мали Зворник да поштују законске одредбе око паљења ватре на отвореном, а у циљу спречаваља ширења пожара на отвореном простору.

II

Закључак објавити на званичној страници општине Мали Зворник.

Командант штаба за ванредне ситуације
Зоран Јевтић, с.р.

Закључак Штаба за ВС, бр. 820-12/1