На основу члана 41. став 1. и став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на телефонској седници одржаној 31.12.2021. године у 08:00 часова донео је 

ЗАКЉУЧАК

којим се задужује Општинска управа општине Мали Зворник да изврши расподелу 20 агрегата за струју, и то:

  • OШ „Браћа Рибар“ Доња Борина 2 ком
  • ОШ „Стеван Филиповић“ Радаљ  2 ком
  • ОШ „Бранко Радичевић“ Мали Зворник  1 ком
  • ОШ „Милош Гајић“ Амајић   3 ком
  • ОШ „Никола Тесла“ Велика Река  1 ком
  • Средња школа Мали Зворник  1 ком
  • ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник  1 ком
  • Месне заједнице: Брасина, Доња Борина, Радаљ, Доње Насеље, Центар, Сакар, Будишић, Цулине и Велика Река  по 1 ком

Агрегати ће на реверс бити предати директорима наведених установа и председницима Савета месних заједница.

Командант штаба за ванредне ситуације
Зоран Јевтић, с.р.

Закључак Штаба за ВС, бр. 820-58/3