На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на седници одржаној дана 06.04.2022.године Општински штаб за ванредне ситуације донео је следећи                           

ЗАКЉУЧАК

Задужује се Општинска управа општине Мали Зворник да одштампа и дистибуира у потребном броју пропагандни материјал (флајери, постери и сл.), а који се односи на предузимање мера у циљу спречавања настанка пожара на отвореном простору.

Материјал је потребно доставити месним заједницима како би се исти истакао у просторијама на видним местима.

Закључак објавити на званичној страници општине Мали Зворник и доставити свим месним заједницама на територији општине Мали Зворник.

Командант штаба за ванредне ситуације
Зоран Јевтић, с.р.

Закључак Штаба за ВС, бр. 820-9/3