На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на седници одржаној дана 07.06.2022. године Општински штаб за ванредне ситуације донео је  следећи                          

ЗАКЉУЧАК

Задужује се Општинска управа општине Мали Зворник да контактира Министарство рударства и енергетике ради сазнања да ли су се на територији општине Мали Зворник изводила геолошка истраживања металичних минералних сировина, да ли се тренутно изводе и да ли ће се изводити у наредном периоду.

Предлаже се да надлежни органи министарства у сарадњи са општинским инспекцијским органима изађу на терен како би се утврдило да ли постоји потенцијална опасност од загађивања воде на Зворничком језеру због извођења геолошких истраживања.

Закључак доставити Општинској управи општине Мали Зворник.

Закључак објавити на званичној страници општине Мали Зворник.

Командант штаба за ванредне ситуације
Зоран Јевтић, с.р.

Закључак Штаба за ВС, бр. 820-12/2