На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на седници одржаној дана 07.06.2022.године Општински штаб за ванредне ситуације донео је  следећи                      

ЗАКЉУЧАК

Задужује се ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да докле год су уочљиве мрље сиво беле боје на Зворничком језеру, по свакој пријави узима узорак воде који ће бити послат на анализу.

Закључак доставити ЈКП „Дрина“ Мали Зворник.

Закључак објавити на званичној страници општине Мали Зворник.

Командант штаба за ванредне ситуације
Зоран Јевтић, с.р.

Закључак Штаба за ВС, бр. 820-12/3