Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 820-53/7
Дана: 10.12.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 10.12.2020. године донео је

ЗАКЉУЧАК

I

Задужује се санитарни инспектор да достави извештај о броју поднетих пријава за непоштовање мера.

II

Овај Закључак доставити санитарном инспектору и објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник.

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА
Милош Радојчић, с.р.