На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 15.12.2021. године донео је

ЗАКЉУЧАК

I

Задужује се Општинска управа општине Мали Зворник да обезбеди одређени број мањих агрегата за домаћинства на територији општине Мали Зворник, како би се пружила помоћ грађанима због прекида снабдевања електричном енергијом.                                                                          

 II

Овај закључак објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник.

III

Закључак доставити Општинској управи општине Мали Зворник.

    КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.