На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („СлужбенигласникРС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 13.12.2021. године донео је

ЗАКЉУЧАК

I

Задужује се саобраћајни инспектор општине Мали Зворник да упозна надлежне институције, и то: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈП „Путеви Србије“ Београд и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Одељење републичке инспекције за државне путеве са потребом да се пронађе могућност да се пункт за зимско одржавање путева врати на подручје општине Мали Зворник будући да је веома лоше одржавање путних праваца Мали Зворник – Љубовија, Радаљ – Радаљска Бања – Шарена Буква од када је наведени пункт измештен са територије општине Мали Зворник.

II

Закључак објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

    КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.