На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 13.12.2021. године донео је

ЗАКЉУЧАК

I

Задужује се саобраћајни инспектор општине Мали Зворник да упути допис ПЗП „Ваљево“ А.Д. Ваљево којим ће се указати на лоше одржавање путних праваца Мали Зворник – Љубовија, Радаљ – Радаљска Бања – Шарена Буква будући да је 12.12.2021. године велики број стабала пао на коловоз на наведеним путним правцима и да је притом био спречен пролазак амбулантних кола из правца Љубовије ка Лозници у 2030 часова и да притом није спроведена ниједна интервенција за уклањање стабала већ је интервенисала Ватрогасно спасилачка јединица Мали Зворник.

II

Закључак објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

    КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.