На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 13.12.2021. године донео је

ЗАКЉУЧАК 

I

Задужује се ЕД Лозница, Пословница Мали Зворник да хитно достави списак локалних путних праваца које је неопходно очистити од снега ради отклањања кварова на електро водовима.

II

Закључак објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

    КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.