Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 820-40
Дана, 02.11.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а након разматрања Извештаја о предузимању мера на нивоу локалне самоуправе у вези епидемиолошке ситуације и доношење нових мера, Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 02.11.2020. године, донео је:

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Извештај Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник о предузимању мера на нивоу општине Мали Зворник у вези епидемиолошке ситуације која се односи на сузбијање и спречавање ширења вируса КОВИД 19.
2. Задужује се Општинска управа општине Мали Зворник да формира позивни (кол) центар за контакт са грађанима који су заражени вирусом КОВИД 19 и којима је неопходна помоћ у набавци основних животних намирница, као и са грађанима који су имали контакте са зараженим лицима.
3. Задужује се Црвени крст Мали Зворник да лицима која се налазе у стању социјалне потребе, а која су заражена вирусом КОВИД 19, у случају потребе, а на име лакшег превазилажења настале ситуације, обезбеди пакет помоћи.
4. Задужују се републичке и општинске инспекцијске службе да у сарадњи са Полицијском станицом Мали Зворник утврде да ли на подручју наше општине постоје објекти чији власници нису пријавили обављање одговарајуће услужне делатности, да изласком на терен изврше контролу у наведеним објектима и да предузму законом дозвољене мере
5. Закључак објавити на званичној интернет страници и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.