Општина Мали Зворник биће домаћин завршне конференције еколошке пилот акције „Value Drina“, реализоване на подручју општина Мали Зворник и Љубовија 2016. године, у циљу унапређења еколошког статуса реке Дрине и њених притока. Скуп на којем ће бити представљени резултати пројекта и иницирана сарадња међу општинама у сливу реке Дрине на побољшању управљања водним ресурсима, биће одржан у четвртак, 04. маја, у сали Скупштине општине Мали Зворник, са почетком у 11.00 часова.

На конференцији се очекује више од 30 учесника, међу којима ће, осим представника опстинских и градских институција, удружења и организација у прекограничном региону Подриња, бити представници Агенције за заштиту животне средине Републике Србије, Мачванског управног округа, Привредне коморе Србије (ПКС) и Регионалног центра за животну средину за Централну и Источну Европу (REC), Канцеларије у Београду.

Пилот акцију „Value Drina“, која се бавила брзом проценом еколошког статуса четири водотока у сливу Дрине, општине Мали Зворник и Љубовија на својим територијама спровеле су у сарадњи са цивилним сектором, удружењима “Еко Дрина“ из Малог Зворника и „Наша Љубовија“ из Љубовије.

Акција је трајала од јуна до децембра 2016. године и реализована је на рекама Радаљ и Велика Река у општини Мали Зворник и Грачаници и Љубовиђи у Љубовији.

У раду је примењена иновативна методологија SVAP2 за брзу процену еколошког статуса површинских водотокова, патентирана и развијена у Америци, где је дала изузетне резултате.

Реч је о методи заснованој на примени визуелних индикатора стања екосистема и биодиверзитета, који у поређењу са стањем ранијег, пуног еколошког капацицтета посматране локације, дају одговоре на питања о степену деградације и угрожености површинског тока и врстама утицаја.

Методологију, која је применом на рекама у Подрињу практично по први пут примењена у Србији, карактерише то што је, као брза и јефтина, врло ефикасна и примењива. Њеном применом у раду на изабраним локацијама у Малом Зворнику и Љубовији утврђена је знатна измењеност посматраних делова водотока и приобаља услед различитих антропогених утицаја, техничких мера и интервенција у кориту реке, као и честих поплава.

Резултати до којих се дошло у раду на терену обрађени су у стручној публикацији објављеној у оквиру пројекта и биће уврштени у постојеће општинске ГИС базе података са специфичним атрибутима, које ће представљати основу за детаљније процене у будућности.

У раду на терену учествовало је обучени стручни тим у којем су били представници јавног и цивилног сектора две општине, ако и локално становништво, односно власници парцела на којима је вршена процена еколошког статуса, што је, уз активну медијску кампању током акције, допринело подизању нивоа јавне свести о потреби ревитализације водних токова и приобаља.

Тестирање методологије SVAP2 у Подрињу, у оквиру пилот акције „Value Drina“, реализовано је уз подршку Америчке агенције за заштиту животне средине (US EPA), у оквиру Програма CRESSIDA (Изградња капацитета локалних заједница за одрживи развој у међународним сливним подручјима река Дрине и Дрим), који имплементира Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (REC).

Љиљана Ристановић