10/06/2015
У уторак 09. јуна 2015. године одржана је завршна конференција пројекта дијалог за превенцију природног хазарда.
Конференцији су присуствовали представници општине Мали Зворник, Љубовија и Лозница, представници невладиних организација из региона подриња, представници сектора за ванредне ситуације, медији и сви чланови пројектног тима. Завршна конференција је била посвећена доступним изворима финансирања у области заштите животне средине и управљања ризицима од природног хазарда, институционализацији мреже НВО у региону и презентацији пројектних резултата са акцентом на будуће акције.
Учесницима конференције, међу којима су и сви они који су током десет месеци реализације овог пројекта дали свој пун допринос, било као чланови тима, било као заинтересоване стране захвалили су се координатори пројекта Милош Костић, Небојша Алексић и Слађана Ђорђевић.

Представљени резултати пројекта су широко подржани од стране учесника конференције кроз дискусију о потребама наставка израде детаљног акционог плана и мониторинга спровођења плана И спремности да се даље укључе у наставак активности. Такође, изражен је и висок интерес и мотивисаност за едукацијом локалног становништва о начину смањивања рањовисти саме зајендице на климатске промене и природни хазард.
Доступне фондове и приоритете који ће бити финансирани кроз ИПА и друге доступне фондове ЕУ изложила је Мр Сандра Кнежевић са акцентом о преусмеравању средстава на приоритете превенције од природног хазарда, и кроз излагање мотивисала представнике НВО и локалних заједница да се редовно информишу, да прате конкурсе и ојачају капацитете за апсорбовање доступних средстава.
Завршница конференције обележена је потписивањем мемораднума о сарадњи између организација цивилног друштва из Малог Зворника, Љубовије, Осечине и Шапца, а овом меморандуму ће се придружити И НВО из Крупња.