Мали Зворник, 19.05.2014.г./19.30 h/

         Због великог интересовања грађана Србије да помогну Малом Зворнику, који се суочио са незапамћеним непогодама, Општина Мали Зворник отворила је динарски жиро рачун прикупљање новчане помоћи.

 

Број жиро рачуна код Управе за трезор је: 

840 – 3045741-14

са назнаком

Општина Мали Зворник – елементарне непогоде – поплаве 2014


           Сва прикупњена средства биће искоришћена за помоћ угроженом становништву општине Мали Зворник у обнови подручја погођеног елементарним непогодама.