Mali Zvornik je jedna od 40 opština u Srbiji u kojima će, od 2018. do 2021. godine, biti sproveden program reforme poreza na imovinu, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Program „Reforme poreza na imovinu“ sprovodi „International Management Group“ (IMG) koji je angažovao „Ipsos Strategic Marketing“ da sprovede istraživanje koje se odnosi na to da li su građani zadovoljni radom i uslugama opštine i da li bi se ukLjučili u odlučivanje o tome na šta se troši budžet opštine.

Poštovani sugrađanine, 

Poštovana sugrađanko,

Vaše mišljenje nam je važno!

Ovom prilikom Vas pozivamo da nam popunjavanjem ovog upitnika date informacije koje bi nam pomogle da zajedno odlučimo u šta da ulažemo i time gradimo budućnost naše opštine.

Vi ste, kao poreski obveznik, kroz plaćanje poreza na imovinu, doprineli da naša opština ima sredstva da ulaže u svoju budućnost. Želimo da nam kažete da li ste zadovoljni radom naše opštine, želimo da čujemo da li biste se uključili u odlučivanje o tome na šta se troši opštinski budžet.

Kroz popunjavanje ove kratke, anonimne ankete će Vaš glas doprineti da naše usluge ka Vama budu bolje. Uključi se, ti se pitaš! 

Molimo Vas da popunite sledeću ANKETU!!! 

Opštinska uprava
Mali Zvornik