Predstoji otklanjanje nepravilnosti nastalih prilikom obeležavanja na terenu

U opštini Mali Zvornik pri kraju je realizacija druge od ukupno tri faze nacionalnog projekta ažuriranja adresnog registra, koja obuhvata obeležavanje objekata i ulica na terenu.

U okviru navedenih aktivnosti 4800 objekata na terenu dobilo je svoj kućni broj.

Uporedo sa obeležavanjem kućnih brojeva postavljeno je 317 tabli sa nazivima novoimenovanih ulica.

Izvođač radova na obeležavanju bilo je preduzeće „EPOHA“ doo iz Požege, a vrednost radova iznosila je oko 1.800.000 dinara, bez PDV-a.

Prema rečima predsednika opštine, Zorana Jevtića, objekti na terenu obeležavani su na osnovu elaborata koje je izradio Republički geodetski zavod (RGZ), na osnovu daljinske detekcije.

On je istakao da je obeležavanje objekata praćeno od strane lokalne samouprave i da su o svim nepravilnostima na terenu sačinjeni zapisnici koji su u elektronskoj formi dostavljeni RGZ-u na razmatranje, te da će uskoro uslediti otklanjanje uočenih nepravilnosti.

„Prema informacijama koje imamo, nadležni u RGZ-u izvršiće pregled zapisnika i unetih komentara i na osnovu njih izvršiti po potrebi izmenu, prenumeraciju ili dodelu novog broja, kao i donošenje rešenja o odgovarajućim izmenama. Po okončanju ovog postupka, opština Mali Zvornik će u skladu sa Zakonom o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru izvršiti obeležavanje i tih objekata“, objasnio je Jevtić.

Ažuriranje Adresnog registra je jedan od četiri projekta čiju realizaciju je opština Mali Zvornik ugovorila sa Vladom Švajcarske i koji će finansirati iz sredstava nagradnog fonda od 400.000 švajcarskih franaka, osvojenog u okviru uspešno realizovanog programa reforme poreza na imovinu.

Nabavku potrebnih tablica za obeležavanje na terenu opština Mali Zvornik izvršila je uz finansijsku podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Vlade Švajcarske.

 Vrednost nabavke iznosila je oko 1.300.000 dinara, sa PDV-om.

Zakonom o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru, predviđeno je da svi stambeni i poslovni objekti na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji jedinica lokalne samouprave, budu obeleženi propisanom tablicom sa kućnim brojem.

Troškovi obeležavanja objekata padaju na teret vlasnika objekata, osim kada je reč o masovnoj prenumeraciji ili imenovanju novih ulica.

U tom slučaju troškove snosi jedinica lokalne samouprave.

Zakon je kroz kaznene odredbe definisao i obaveze vlasnika objekata u slučajevima da ne označe objekat kućnim brojem, odnosno neovlašćeno označe, skinu, unište, oštete ili naruše izgled table sa nazivom ulice ili kućnim brojem, kao i za vlasnike koji ne omoguće da se tabla sa nazivom ulice ili tablica sa kućnim brojem postavi na njihovom objektu.

Po završetku obeležavanja na terenu, lokalne službe i državni organi sukcesivno će usklađivati svoje baze podataka sa ažuriranim registrom, a građani će imati pravo na besplatnu zamenu ličnih dokumenata, radi upisa novih adresa, odnosno usklađivanja dokumenata sa adresnim registrom opštine.

Ljiljana Ristanović