PREUZMITE DNEVNI RED 1. REDOVNE SEDNICE SO MALI ZVORNIK
PREUZMITE MATERIJAL ZA 8., 9. I 10. TAČKU DNEVNOG REDA