Opštinska organizacija Crvenog krsta u Malom Zvorniku obezbedila je i u saradnji sa Savetima mesnih zajednica podelila pakete hrane i higijenskih sredstava i po 10 kilograma brašna za 345 porodica lošijeg materijalnog stanja na području opštine.
Prema rečima sekretara Opštinske organizacije Crvenog krsta, Dragana Nikolića, odabir korisnika izvršen je u saradnji sa Centrom za socijalni rad, prema uslovima i kriterijumi za ostvarivanje prava socijalno ugroženog stanovništva.
Ovoj kategoriji stanovništva Crveni krst pripremio je i distribuirao i 24.943 obroka u 2020. godini, u okviru realizacije programa Narodne kuhinje.
On je naveo da Narodna kuhinja Crvenog krsta na teritoriji malozvorničke opštine obuhvata 98 korisnika.
Korisnici preko ovog programa dobijaju dnevno 0,5 litara kuvanog jela i polovinu vekne hleba od 600 grama.
Nikolić je istakao da Crveni krst u Malom Zvorniku program Narodne kuhinje realizuje u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i lokalnom samoupravom.
Priprema i distribucija hrane odvija se u objektu Crvenog krsta.
Od početka epidemije zarazne bolesti Kovid – 19 korisnicima su deljene zaštitne maske i rukavice.
Za decu korisnika Narodne kuhinje obezbeđeni su novogodišnji paketići.
Osim programa Narodne kuhinje i humanitarnih akcija, Crveni krst u Malom Zvorniku redovno organizuje i akcije dobrovoljnog davalaštva krvi.
U okviru ovih akcija, dobrovoljni davaoci u Malom Zvorniku u 2020. godini dali su krv 131 put, a odazvalo se ukupno 170 potencijalnih davalaca.
Akcije dobrovoljnog davalaštva krvi malozvornički Crveni krst realizovao je u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije i uz podršku lokalne samouprave.

Ljiljana Ristanović