Na osnovu člana 15. tačka 10. i člana 42. i 43. Zakona o lokalnim izborima (“Sl. glasnik RS“, broj 129/07, 34/10 i 54/11),  Izborna komisija podnosi Skupštini opštine Mali Zvornik

I Z V E Š T A J

o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine
Mali Zvornik održanih 24.aprila 2016.

Izveštaj >>>