Mali Zvornik, 03.10.2018. godine 

Na 19. redovnom zasedanju Skupštine opštine Mali Zvornik u utorak, 02. oktobra, odbornici lokalnog parlamenta razmotrili su i podržali 22 tačke dnevnog reda, među kojima i Izveštaj o izvršenju opštinskog budžeta, za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine, koji je obrazložio predsednik opštine Zoran Jevtić.

Prema njegovim rečima, ukupni prihodi i primanja budžeta opštine Mali Zvornik u prvih šest meseci 2018. godine i preneta sredstva iz prethodne godine izvršeni su u iznosu od 466.197.266,01 dinara, a čine ga izvršeni tekući prihodi u iznosu od 273.240.266,01 dinara i suficit iz ranijih godina u iznosu od 192.957.000,00 dinara.

Procenat izvršenja tekućih prihoda i primanja budžeta u navedenom periodu je 46,17 odsto, odnosno 59,41 odsto, uključujući prihode budžeta sa suficitom, dok ukupni rashodi i izdaci budžeta opštine Mali Zvornik od januara do juna iznose 263.571.611,33 dinara ili 33,59 odsto.

Navodeći ulaganja opštine u prvih šest meseci tekuće godine po sektorima, Jevtić je konstatovao da je lokalna uprava od početka godine obezbedila adekvatno funkcionisanje svih javnih ustanova i preduzeća na području opštine, ističući da je način rada koji je opštinsko rukovodstvo primenilo u navedenom periodu primer i putokaz kako treba raditi na planu razvoja i unapređenja lokalne zajednice.

Kao dokaz za to, on je rekao da uskoro očekuje krajnje pozitivan nalaz državnih revizora o kontroli javnih finansija u Malom Zvorniku, ističući da tome sigurno ne bi mogao da se nada da je nastavljena praksa pojedinih prethodnih vlasti, koje su kredite iz opštinskog fonda za razvoj partijskim kolegama davale nepovratno, bez adekvatnih garancija i obezbeđenja sredstava, čime su oštetili opštinu za višemilionske iznose.

Jevtić je rekao da je aktuelno opštinsko rukovodstvo takvoj praksi u radu stalo na put i protiv onih koji su se u prošlosti, na ovakve i slične načine, ogrešili o budžet, zloupotrebivši poverenje građana, pokrenulo sudske postupke, stavljajući jasno do znanja svima da je vreme takvog načina funkcionisanja prošlo, da država uvodi red u svakom segmentu rada i da svi moraju raditi u skladu sa zakonom, bez obzira na političku pripadnost.

Govoreći o ulaganjima koja predstoje u Malom Zvorniku, Jevtić je istakao da će lokalna uprava kroz davanje subvencija za zapošljavanje nastaviti sa radom na smanjenju nezaposlenosti u opštini, čemu treba da doprinese i projekat podrške ženskom preduzetništvu, koji će finansijski podržati Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj Republike Srbije, sa 2.400.000 dinara, dodajući da je potpisivanje ugovora o realizaciji navedenog projekta u pomenutom ministarstvu u planu do kraja sedmice.

On je kao značajnu predstojeću aktivnost naveo i postavljanje bezbednosnih kamera na državnom putu u centru Malog Zvornika, čiju nabavku je opština finansirala radi povećanja bezbednosti u saobraćaju u centru varošice, gde neretko vozači ne poštuju propisano ograničenje brzine kretanja.

 Na zasedanju lokalnog parlamenta u Malom Zvorniku 02. oktobra odbornici su podržali i inicijativu odborničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) za čišćenje i održavanje Zvorničkog i Radaljskog jezera, koju je ova stranka, zbog stanja u kojima se pomenuta veštačka jezera nalaze u pogledu zamuljenosti i zagađenja, uputila nadležnim institucijama u Republici Srbiji.

Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić i predsednik skupštine opštine Radovan Tadić, naveli su da je to prvi korak u proceduri uređenja pomenutih jezera i pozvali opozicione stranke u Malom Zvorniku da se ugledaju na primer vladajuće koalicije i porade na pokretanju sličnih korisnih inicijativa, koje će doprineti poboljšanju uslova života i rada u lokalnoj zajednici.

Malozvornički odbornici su, između ostalog, podržali i Odluku o pristupanju donošenju novog statuta opštine.

 Povodom usvajanja ove odluke, predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik Radovan Tadić rekao je da će o predloženim izmenama navedenog dokumenta javnost biti obaveštena putem zvaničnog internet portala opštine Mali Zvornik i drugih medija, te da će konačnu reč o predlogu novog statuta, u pogledu njegove usklađenosti sa zakonom, dati nadležno ministarstvo, kroz saglasnost na dostavljeni nacrt dokumenta i da očekuje da će celokupna procedura pripreme novog statuta opštine biti završena do sledeće sednice lokalnog parlamenta, koji treba da se izjasni o usvajanju konačnog dokumenta statuta.

Na 19. redovnom zasedanju Skupštine opštine Mali Zvornik, odbornici su podržali i rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Drina” Mali Zvornik o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2018. godinu, Odluku o vodovodu i kanalizaciji opštine Mali Zvornik, Odluku o određivanju autobuskih stajališta za linijski prevoz putnika na teritoriji opštine Mali Zvornik, brojne odluke o izmeni i dopuni odluke o utvrđivanju naziva ulica i zaselaka, te rešenja o imenovanju i razrešenju predstavnika različitih opštinskih komisija i upravnih odbora u nekoliko malozvorničkih ustanova. 

Ljiljana Ristanović