Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре заједно са Општином Мали Зворник оглашава Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза Мали Зворник (Нови мост) и изградњу и реконструкцију саобраћајне и друге инфраструктуре у функцији граничног прелаза, одржаће се од 22.12.2022.године до 29.12.2022. године, у згради Општинске управе Мали Зворник,  улица Краља Петра I бр. 38, у канцеларији број 24, на првом спрату, као и на званичној интернет страници општине Мали Зворник (www.malizvornik.ls.gov.rs).

Инвеститор Урбанистичког пројекта је Републичка дирекција за имовину Републике Србије. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је “ШИДПРОЈЕКТ“ Д.О.О. из Шида

Руководилац Одељења за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињну процедуру општине Мали Зворник даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана у времену од 10-14оо часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица, могу да изврше  увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињну процедуру општине Мали Зворник ул. Краља Петра I број 38.

Обавештавамо грађане да своје примедбе, коментаре и сугестије на Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза Мали Зворник (Нови мост) и изградњу и реконструкцију саобраћајне и друге инфраструктуре у функцији граничног прелаза, могу поднети и путем портала еУправе, покретањем електронске услуге на следећем линку

Одељење за привреду, инспекцијске послве,
урбанизам и обједињену процедуру
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК

Јавни оглас

Текстуални део Урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза Мали Зворник (Нови мост) и изградњу и реконструкцију саобраћајне и друге инфраструктуре у функцији граничног прелаза