Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture zajedno sa Opštinom Mali Zvornik oglašava Javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza Mali Zvornik (Novi most) i izgradnju i rekonstrukciju saobraćajne i druge infrastrukture u funkciji graničnog prelaza, održaće se od 22.12.2022.godine do 29.12.2022. godine, u zgradi Opštinske uprave Mali Zvornik,  ulica Kralja Petra I br. 38, u kancelariji broj 24, na prvom spratu, kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik (www.malizvornik.ls.gov.rs).

Investitor Urbanističkog projekta je Republička direkcija za imovinu Republike Srbije. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je “ŠIDPROJEKT“ D.O.O. iz Šida

Rukovodilac Odeljenja za privredu, inspekcijske poslove, urbanizam i objedinjnu proceduru opštine Mali Zvornik davaće osnovne informacije o urbanističkom projektu, zainteresovanim licima, svakog radnog dana u vremenu od 10-14oo časova.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica, mogu da izvrše  uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za privredu, inspekcijske poslove, urbanizam i objedinjnu proceduru opštine Mali Zvornik ul. Kralja Petra I broj 38.

Obaveštavamo građane da svoje primedbe, komentare i sugestije na Javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza Mali Zvornik (Novi most) i izgradnju i rekonstrukciju saobraćajne i druge infrastrukture u funkciji graničnog prelaza, mogu podneti i putem portala eUprave, pokretanjem elektronske usluge na sledećem linku

Odeljenje za privredu, inspekcijske poslve,
urbanizam i objedinjenu proceduru
OPŠTINSKA UPRAVA MALI ZVORNIK

Javni oglas

Tekstualni deo Urbanističkog projekta

Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju graničnog prelaza Mali Zvornik (Novi most) i izgradnju i rekonstrukciju saobraćajne i druge infrastrukture u funkciji graničnog prelaza