Opštinska uprava opštine Mali Zvornik Odeljenje za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove  na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl.glasnik RS“, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 i 145/14) i Pravilnika o načinu  javne prezentacije urbanističkog projekta (“Sl.glasnik RS“, br.43/10) oglašava 

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA IZGRADNJU VODOVODA OD AMAJIĆA DO VELIKE REKE DUŽ DP IB REDA BR.28.U OPŠTINI MALI ZVORNIK 

Javna prezentacija navedenog Urbanističkog projekta obaviće se od 12.06.2015. godine do 19.06.2015. godine, u kancelariji broj 28. na prvom spratu u zgradi SO Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38.

Investitor Urbanističkog projekta je Opština Mali Zvornik. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Javno urbanističko preduzeće “Plan“ Šabac.

Službeno lice Odeljenja za urbanizam, davaće osnovne informacije o urbanističkom projektu, zainteresovanim licima, svakog radnog dana u vremenu od 10-15oo časova.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica,mogu da izvrše  uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam opštinske uprave Mali Zvornik ul. Kralja Petra I broj 38. 

 

                                                       OPŠTINSKA UPRAVA
                                                          MALI ZVORNIK