Република Србија
Општина Мали Зворник
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број.06 – 2160
Дана: 16.12.2014. године
Мали Зворник

 

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ

 

       Све заинтересоване грађане позивамо да дана 19.12.2014. године, у 14 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр 38, Мали Зворник, присуствују Јавној расправи на којој ће се разматрати: 

  1. Предлог Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2015. годину и >>>
  2. Извештај о раду акредитоване Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине ДОО Лозница за период 01.11.2013. – 01.11.2014. године. >>>

       Наведени акти могу се видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту www.malizvornik.rs

 

                                                    ПРЕДСЕДНИК
                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                         Боривоје Радић дип.ек.с.р.