20. новембар 2019. године

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18), Општинско веће општине Мали Зворник упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

  1. НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 2020 – 2027. ГОДИНЕ 

Утврђени Нацрт Плана развоја општине Мали Зворник за период 2020 – 2027. године, даје се на јавну расправу од 20.11.2019 до 05.12.2019. године.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 06.12.2019. године  у 10:00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник,  Краља Петра I бр. 38,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Плана развоја општине Мали Зворник за период 2020 – 2027. године ”.                                                                                   

                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                Зоран Јевтић, с.р.

Позив за Јавну расправу>>>