Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06 -2217/2017-1
Дана: 21.11.2017. године
Мали Зворник 

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

Свa заинтересованa физичка и правна лица позивамо да дана 23.11.2017. године, са почетком у 13 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, улица Kраља Петра I број 38 Мали Зворник, присуствују Јавној расправи на којој ће се разматрати: 

           1. Предлог Одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину. 

Наведени акт мoже се видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту www.malizvornik.rs. Ваше коментаре, мишљења и примедбе можете проследити и путем електронске поште на адресу: opstinamalizvornik@gmail.com. 

                                                                  ПРЕДСЕДНИК
                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                              Радован Тадић, с.р.