Republika Srbija
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06 -2217/2017-1
Dana: 21.11.2017. godine
Mali Zvornik 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU 

Sva zainteresovana fizička i pravna lica pozivamo da dana 23.11.2017. godine, sa početkom u 13 časova, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38 Mali Zvornik, prisustvuju Javnoj raspravi na kojoj će se razmatrati: 

           1. Predlog Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2017. godinu. 

Navedeni akt može se videti na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i na opštinskom sajtu www.malizvornik.rs. Vaše komentare, mišljenja i primedbe možete proslediti i putem elektronske pošte na adresu: opstinamalizvornik@gmail.com. 

                                                                  PREDSEDNIK
                                                         SKUPŠTINE OPŠTINE
                                                              Radovan Tadić, s.r.