На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18), Општинско веће општине Мали Зворник упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О
Нацрту одлуке о трећим изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020 годину

Утврђени Нацрту Одлуке о трећим изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020 годину даје се на јавну расправу од 15.04.2020. до 29.04.2020. године.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања. неће се одржати обзиром на ванредно стање које је на снази као и Одлука о забрани окупљања на јавним местима у затвореним просторима.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Одлуке о трећим изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020 годину”.

Јавни позив>>>

Закључак>>>

Програм>>>

Нацрт Одлуке о трећим изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020 годину>>>