Na osnovu člana 114. Statuta opštine Mali Zvornik (,,Sl.list opštine Mali Zvornik“ broj 21/18), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik upućuje 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O
Nacrtu odluke o trećim izmenama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2020 godinu

Utvrđeni Nacrtu Odluke o trećim izmenama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2020 godinu daje se na javnu raspravu od 15.04.2020. do 29.04.2020. godine.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja. neće se održati obzirom na vanredno stanje koje je na snazi kao i Odluka o zabrani okupljanja na javnim mestima u zatvorenim prostorima.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik putem elektronske pošte na e-mail adresu: opstinamalizvornik@gmail.com ili poštom na adresu Opština Mali Zvornik, Kralja Petra I br. 38, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o trećim izmenama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2020 godinu”.

Javni poziv>>>

Zaključak>>>

Program>>>

Nacrt Odluke o trećim izmenama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2020 godinu>>>