Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06 – 2115/2018-1
Дана: 24.10.2018. године
Мали Зворник 

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

Свa заинтересованa физичка и правна лица позивамо да дана 30.10.2018. године, са почетком у 14 часова, у сали Скупштине општине Мали Зворник, улица Kраља Петра I број 38 Мали Зворник, присуствују Јавној расправи на којој ће се разматрати: 

1. Нацрт Статута општине Мали Зворник

Наведени акт мoже се видети на огласној табли општине Мали Зворник и на општинском сајту www.malizvornik.rs. Ваше коментаре, мишљења и примедбе можете проследити и путем електронске поште на адресу: opstinamalizvornik@gmail.com. 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.