На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину (,,Службени гласник РС”, бр. 149/20 и 40/21) члана 3. Закона о министарствима (,,Службени гласник РС”, бр. 128/20) и Уредбе Владе Републике Србије 05 број 110-5966/2021 од 24. јуна.2021. године Република Србија, Министарство за бригу о селу расписује

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

Програм доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину

Текст јавног конкурса

Образац пријаве