На основу члана 14. Одлуке о додели субвенција приватним предузетницима и привредним друштвима за подстицај запошљавања теже запошљивих лица бр. 2269 од 20.12.2019. године („Службени лист општине Мали Зворник „бр.15/19), председник општине Мали Зворник, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА

Јавни позив