На основу Правилника о раду Комисије за обраду и контролу захтева поднетих по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник (“Службени лист општине Мали Зворник“, број 2/21) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2022. годину (“Службени лист општине Мали Зворник“, број 3/22), Комисије за обраду и контролу захтева поднетих по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник,  расписује следеће Јавне позиве:

Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства на територији општине Мали Зворник у 2022. години
Образац Захтева и Изјава за Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства на територији општине Мали Зворник у 2022. години

Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима на територији општине Мали Зворник у 2022. години
Образац Захтева и Изјава за Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима на територији општине Мали Зворник у 2022. години

Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расадника и животиња на територији општине Мали Зворник у 2022. години
Образац Захтева и Изјава за Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расадника и животиња на територији општине Мали Зворник у 2022. години

Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Мали Зворник у 2022. години
Образац Захтева и Изјава за Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Мали Зворник у 2022. години

Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за кредитну подршку на територији општине Мали Зворник у 2022. години
Образац Захтева и Изјава за Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за кредитну подршку на територији општине Мали Зворник у 2022. години

Текст Јавних позива, обрасце захтева и изјава можете преузети са интернет странице општине Мали Зворник.

Председник Комисије
Драган Крстић, с.р.