Управни одбор Фонда за развој општине Мали Зворник, расписује 

К  О   Н   К   У   Р  С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА КРОЗ ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
У ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ

Конкурс траје од 15.05.2015.  до 31.12.2015.године, односно, до утрошка средстава планираних за поједине намена и односи се на све инвестиције које су реализоване у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.године. Крајњи рок за достављање пријава  је 31.12.2015. године до 15 часова. Пријаве које стигну после наведеног рока и времена  сматраће се неблаговременим.

Конкурс и Захтеви за доделу подстицаја>>>