Мали Зворник, 05.06.2020. године

Документ је платформа за даљи рад на побољшању канализационе мреже и изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода

Након изградње постројења за пречишћвање отпадних вода у месним заједницама Сакар и Доње Насеље, општина Мали Зворник намерава да у свим деловима општине сагради пречистаче и обезбеди одговарајући третман отпадних вода, спречавајући њихово директно изливање на отворене површине, у реке и потоке и тако заштити животну средину. 

Као основ за даљи рад на побољшању третмана отпадних вода, израђена је Студија постојећег стања канализационог система у месним заједницама на подручју општине. 

Документ сагледава актуелну ситуацију у овој области и нуди могућа решења за унапређење стања, кроз проширење постојеће канализационе мреже и изградњу нове канализационе инфраструктуре, укључујући и изградњу пречистача фекалне канализације.

Љиљана Ристановић