Opština Mali Zvornik kupila je kamion namenjen za čišćenje ulica i isporučila ga Javnom komunalnom preduzeću „Drina“ koje će ga koristiti.

Vozilo je novo i kupljeno je sredstvima iz opštinskog budžeta.

Prema rečima direktora JKP „Drina“, Zvonka Cvijića, u pitanju je radna mašina, nabavljena za potrebe čišćenja ulica, trotoara i ivičnjaka.

On je rekao da je kupovinom kamiona preduzeće uvećalo svoj vozni park za još jedno novo vozilo, čijom upotrebom će unaprediti čišćenje ulica i rigola i poboljšati higijenu na javnim površinama.

Cvijić je u ime JKP „Drina“ zahvalio opštini Mali Zvornik na donaciji.

„Lotel Media Group“ Loznica/LJ.Ristanović