Настојећи да обезбеди боље услове за уређење Зворничког језера, Општина Мали Зворник купила је специјално комбиновано возило – амфибију, намењену за одржавање површине језера и приобаља уредним, уклањање отпада, траве и осталог растиња.

За набавку возила из буџета локалне самоуправе издвојено је 19.194.876 динара.

Амфибија ће бити предата на коришћење Јавном комуналном предузећу „Дрина“, а њена употреба умногоме ће допринети очувању и заштити животне средине и бољим условима за развој туризма у општини Мали Зворник.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић